จัดอบรม หลักสูตร "การป้องกันเเละระงับอัคคีภัยสำหรับบุคลากรเก่า "

Undefined

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดอบรม หลักสูตร "การป้องกันเเละระงับอัคคีภัยสำหรับบุคลากรเก่า "ของสถาบันสุขภาพเด็กเเห่งชาติมหาราชินี และมีการฝึกปฏิบัติการใช้ถังดับเพลิงเเต่ละประเภท เเละวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง โดยวิทยากรจาก บริษัท อิมพีเรียล จำกัด ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ภาพกิจกรรม: