จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ครบ1ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Undefined

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ครบ1ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี รศ.นพ.สรศักดิ์ โล่ห์จินดารัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากศ.พญ.สุจิตรา นิมมานิตย์ ศ.พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร อดีตผู้อำนวยการ และผู้บริหารเจ้าหน้าที่สถาบันสุขภาพเด็กฯ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสยาม1-3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ภาพกิจกรรม: