จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับแพทย์และพยาบาล เรื่อง Update on Well Child Care: Investment for the Future (การลงทุนเพื่ออนาคต เริ่มต้นที่คลินิกสุขภาพเด็กดี)

Undefined

วันนี้ (6 กรกฎาคม 2560) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับแพทย์และพยาบาล เรื่อง Update on Well Child Care: Investment for the Future (การลงทุนเพื่ออนาคต เริ่มต้นที่คลินิกสุขภาพเด็กดี) โดยมีแพทย์หญิงนัยนา ณีศะนันท์ หัวหน้าหน่วยงานกุมารเวชศาสตร์สังคม กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ. ห้องประชุมสยาม1-3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

ภาพกิจกรรม: