จัดประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ "สุขภาพเด็กแห่งชาติ" ครั้งที่ 18 Empowering Children's Well-being:A key to Prosperous Society

Undefined

วันนี้ (21 มิ.ย.60) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ จัดประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ "สุขภาพเด็กแห่งชาติ" ครั้งที่ 18 Empowering Children's Well-being:A key to Prosperous Society โดยนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดี กรมการแพทย์ประธานในพิธี เปิด
นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลลูน ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรม: