จัดงานเลี้ยงต้อนรับบุคลากรบรรจุใหม่ Welcome New Comers QSNICH

Undefined

วันที่5 กรกฎาคม 2560 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดงานเลี้ยงต้อนรับบุคลากรบรรจุใหม่ Welcome New Comers QSNICH โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ห้องประชุม1-3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ภาพกิจกรรม: