จัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม MY PHARMACIST เรื่องยา วางใจเภสัชกร

Undefined

วันนี้ 26 มิถุนายน 2560 กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กเเห่งชาติมหาราชินี จัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม MY PHARMACIST เรื่องยา วางใจเภสัชกร โดยมี ภญ.จุรี อุทัยชลานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน เเละได้รับเกียรติจากนายแพทย์วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการเเสดงละครสั้นเพื่อให้ความรู้แก่ผูมารับบริการ เรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะเเละกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ทั้งนี้สัปดาห์เภสัชกรรมจะจัดขึ้นตั้งเเต่วันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณห้องยาผู้ป่วยนอก ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ภาพกิจกรรม: