จัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม รุ่นที่4 ประจำปี 2560

Undefined

วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2560) ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม รุ่นที่4 ประจำปี 2560 โดยมีคุณสมจิต ศิริสุข หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมสถาบันสุขภาพเด็กฯ ชั้น 12 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ภาพกิจกรรม: