จัดการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่องการวัดแว่น รุ่นที่1/2560

Undefined

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2560) กลุ่มงานจักษุวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่องการวัดแว่น รุ่นที่1/2560 ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 โดยมี แพทย์หญิงขวัญใจ วงศกิตติรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา เป็นประธานในการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ภาพกิจกรรม: