จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลบริหารจัดการเบาหวานชนิดที่1 เบื้องต้นด้วยตนด้วย ครั้งที่2 Basic Type 1 Diabetes

Undefined

วันที่19 ตุลาคม 2560 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลบริหารจัดการเบาหวานชนิดที่1 เบื้องต้นด้วยตนด้วย ครั้งที่2 Basic Type 1 Diabetes โดยมี แพทย์หญิงช่อแก้ว คงการค้า เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ภาพกิจกรรม: