ครอบครัวดุรงคพิทยา มอบข้าวสาร จ.สุรินทร์

Undefined

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ครอบครัวดุรงคพิทยา มอบข้าวสาร จ.สุรินทร์ 500 กิโลกรัม เพื่อเด็กป่วยในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศาผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นผู้รับมอบ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี.

ภาพกิจกรรม: