คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้า ศึกษาดูงาน "การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ"

Undefined

วันที่16 กุมภาพันธ์ 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้า ศึกษาดูงาน "การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ" ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยมี นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสถาบันสุขภาพเด็กฯ ชั้น 13 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ภาพกิจกรรม: