การอบรมหลักสูตร The Vojta Principle รุ่น 4 คอร์ส A

Undefined

วันนี้ (31 กรกฎาคม 2560) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดการอบรมหลักสูตร The Vojta Principle รุ่น 4 คอร์ส A โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ภาพกิจกรรม: