การอบรมวิชาการ "Making Breastfeeding Pain More Manageable"

Undefined

วันที่27 มิถุนายน 2560 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดการอบรมวิชาการ "Making Breastfeeding Pain More Manageable" โดยมี แพทย์หญิงรัชฌาน์ หล่อมณีนพรัตน์ แพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงศิริพร กัญชนะ ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน บรรยายโดยวิทยากร Lester E Jones,BBSc,BAppSc(Physio), GradDipBehavStdsHlthCare,MScmed(PainMgt),PGCertT&L(HE) ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ภาพกิจกรรม: