การประชุมวิชาการระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด ในหัวข้อเรื่อง "Practical Challenge of Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn (PPHN) in Thailand"

Undefined

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดการประชุมวิชาการระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด ในหัวข้อเรื่อง "Practical Challenge of Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn (PPHN) in Thailand" โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นประธานในพิธี และนายแพทย์วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม: