การประชุมวิชาการทันตกรรมจัดฟัน-เด็ก "Start looking beyond an ortho-pedo boundary,Comprehensive caresfor a new-gen kid"

Undefined

วันที่15 มีนาคม 2560 กลุ่มงานทันตกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดการประชุมวิชาการทันตกรรมจัดฟัน-เด็ก "Start looking beyond an ortho-pedo boundary,Comprehensive caresfor a new-gen kid" โดยมีทันตเเพทย์หญิงสุวอร ภูมิรัตนประพิณ ทันตเเพทย์ทรงคุณวุฒิ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน เเละมีนายเเพทย์วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบประกันสุขภาพ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม สยามฯ 1,2 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารีวันนี้ (15 มีนาคม 2560) กลุ่มงานทันตกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดการประชุมวิชาการทันตกรรมจัดฟัน-เด็ก "Start looking beyond an ortho-pedo boundary,Comprehensive caresfor a new-gen kid" โดยมีทันตเเพทย์หญิงสุวอร ภูมิรัตนประพิณ ทันตเเพทย์ทรงคุณวุฒิ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน เเละมีนายเเพทย์วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบประกันสุขภาพ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม สยามฯ 1,2 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ภาพกิจกรรม: