แนะนำช่องทางการบริจาค

ช่องทางการบริจาค

1. สั่งจ่ายเช็คในนาม มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

2. โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

-  ธ.กสิกรไทย  เลขที่บัญชี 106-1-029-555

     วัตถุประสงค์เพื่อโครงการ  ต่อลมหายใจให้โอกาสชีวิต  เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจให้น้อง  

-  ธนาคารทหารไทย [TMB]  เลขที่บัญชี 038-1-07690-0 สาขา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

     วัตถุประสงค์เพื่อโครงการ  The I see  you Project] [for ICU]
          ในการจัดซื้อเตียงและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต ICU 

-  ธ.ไทยพาณิชย์  กระแสรายวัน เลขที่ 051-301713-0 

     วัตถุประสงค์เพื่อการโครงการ HUG

-  ธ.ไทยพาณิชย์  ออมทรัพย์   เลขที่ 111-410586-1 

     วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการรักษาเด็กป่วยที่ขาดแคลนและการจัดครุภัณธ์)

-  ธ.กรุงไทย  เลขที่บัญชี  981-9-94554- 2     

     วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการรักษาผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเด็กป่วย

-  ธ.กรุงเทพ  เลขที่ 046-7-00688-8 

     วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการรักษาทารกคลอดก่อนกำหนดและพิการ 

3. เคาน์เตอร์เซอร์วิส แจ้งรหัสบริจาค มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

4. ATM ธ.ไทยพาณิชย์ (กระแสรายวัน) สาขา รพ.ราชวิถี เลขที่ 051 -301713-0 และ ธ.กรุงเทพ ทุกสาขา

5. บริจาคออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.givetochild.com

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์จัดหาทุนฯ โทร./แฟกซ์ 02-6409363 (เวลาราชการ)
มือถือ 0888744671 , 0880229769

 

 

Undefined