บทความทางวิชาการ

  • การเล่า "นิทาน" ให้เด็กๆฟัง แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กับเด็ก วันนี้ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) ขอเสนอ Infographic เรื่อง "นิทาน ให้อะไรกับเด็กๆ" เพื่อทำความเข้าใจประโยชน์จากการเล่านิทาน
  • "น้ำนมแม่"  เปรียบเสมือนวัคซีนหยดเเรกสำหรับลูก วันนี้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) ขอนำเสนอ Infographic เรื่อง รักลูก...ให้ลูกดื่มนมเเม่ เพื่อทำความเข้าใจคุณประโยชน์ของ "น้ำนมแม่" ที่มีต่อทารก
  • "ฝึกลูกให้รู้จักออมเงิน และรู้จักคุณค่าของเงินตั้งแต่ยังเล็ก"  วันนี้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) ขอนำเสนอ Infographic เรื่อง สอนเด็กให้รู้ค่าของเงิน เพื่อทำความเข้าใจคุณประโยชน์ของ คุณค่าการออมเงิน
  • "ทำอย่างไรเมื่อลูกเป็น ไข้หวัด"  วันนี้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) ขอนำเสนอ Infographic เรื่อง โรคไข้หวัดในเด็ก เพื่อทำความเข้าใจและวิธีดูแล เมื่อลูกของท่านเป็นไข้หวัด