คลินิกดูแลสุขภาพต่อเนื่อง 2559

คลินิกดูแลสุขภาพต่อเนื่อง 2559

เชิญชวนคุณแม่ร่วมโครงการดูแลสุขภาพเด็กอย่างต่อเนื่อง

การช่วยกันพัฒนาส่งเสริมเด็กให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพทั้งทางด้าน กาย อารมณ์ และจิตใน ให้อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อจะได้เด็กที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเพื่อประเทศชาติที่มีคุณภาพต่อไป จึงเป็นสิ่งสำคัญนอกเหนือไปจากการให้การรักษาพยาบาลในโรคต่าง ๆ

Undefined

ประชาสัมพันธ์

ตารางกิจกรรม

  • 31 ธ.ค. 2558 - 1 ม.ค. 2559
    คลินิกพิเศษนอกเวลา งดให้บริการ เปิดให้บริการเฉพาะแผนกฉุกเฉินเท่านั้น สอบถามเพิ่มเติม โทร.1415 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 2 - 4 ม.ค. 2559
    2 - 4 ม.ค. 2559 เปิดให้บริการ คลินิกพิเศษ (นอกเวลาราชการ)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1415 (สายด่วนโรงพยาบาลเด็ก) ตลอด 24 ชั่วโมง

วีดีโอ

การดูแลสุขภาพเด็ก

คู่มือเลี้ยงลูกสำหรับคุณแม่มือใหม่
ท้องผูกในเด็ก

บทความวิชาการ

การวินิจฉัยและแนวทางการช่วยเหลือออทิซึม
การกระตุ้นพัฒนาการในระยะเริ่มแรก

สมัครรับข่าวสาร